| | | | |
 
   
| | | | |
 


  פרטי המשרד  
טלפון : 03-7700222 
פקס: 03-7700263 
כתובת : ויצמן 2, ת"א- קומה 17

ת"א 57995/03 אזרחי מסחרי

 

  

בבית משפט השלום בתל אביב, בפני כבוד השופטת חנה ינון, נדונה תביעת שכר טרחה של השמאי שאול ויסמן כנגד חברת מהדרין. את השמאי שאול ויסמן ייצג עו"ד גדעון ויסמן ממשרדו של עו"ד ניסן ויסמן.
כאמור בפסק הדין, התובע היה שמאי מקרקעין, אשר שימש שנים רבות כממונה על הערכה חקלאית במשרד החקלאות ונציג שר החקלאות בוועדה לפיצויים של מינהל מקרקעי ישראל. הנתבעת הינה חברה בע"מ, אשר עיסוקה בתחום החקלאות ומחזיקה שטחים חקלאיים במרכז המדינה. הנתבעת פנתה אל התובע לשכור את שירותיו על מנת שיכין חוות דעת שמאית עבורה בעניין הפקעת פרדס בשטח של 1036 דונם, אשר נמצא היה בבעלותה.

לאחר הליך משפטי, שנמשך מספר שנים, נפסק לטובת חברת מהדרין סכום בסך של כ- 92,000,000 ₪. כאשר הגיעו הצדדים להתחשבן על שכר הטרחה הודיעה הנתבעת לתובע כי שכרו הוא בסך של 62,315 דולר ושילמה שכרו בסכום כולל של  346,338 ₪ בתוספת דמי מע"מ. התובע טען, כי תחשיב זה לוקה בטעויות ונעשה בחוסר תום לב.

השאלה המרכזית הייתה שאלת פרשנות הסכם שכר הטרחה, אשר חושב על פי טבלת תחומים. הנתבעת טענה, כי הטבלה יצרה מדרג כמעין מדרגות מס ואילו התובע טען, כי היה מקום לחשב השכר על פי האחוז המוסכם המופיע בטבלה ל- "מן השקל הראשון" של הפיצוי. בנוסף התעוררה שאלה הנוגעת לכך, כי הסכם שכר הטרחה עסק בשני משרדים ואילו התובע טען, כי את כל העבודה עשה משרדו, ולכן היה עליו לקבל גם את "החצי השני" של שכר הטרחה.
בתיק נשמעו מספר רב של עדים והוגשו מסמכים רבים ולבסוף קבע בית המשפט, כי: "לאחר שעיינתי בראיות הצדדים, כתבי הטענות על נספחיהם, תצהירי עדותם הראשית ודבריהם בחקירותיהם הנגדיות, הרי שלטעמי יש לפרש הסכם שכר הטרחה כמשמעו הכלכלי-התכליתי המתבקש לגבי החלת אחוזי השכר, באופן זה שקביעת הפיצוי עבור דונם ככל שתהא גבוהה – כן  יזכו השמאים לאחוז שכר גבוה יותר, כגורם מדרבן בהשקעתם בעבודתם...
פירוש זה הינו סביר וראוי  בעיני, אינו מקפח השמאי אשר עמל להגדיל הפיצוי מעלה מעלה, ונותן אף לו פיצוי נאות על השקעתו בזכייה, הגבוהה יחסית, בפני הבוררת". פירושו של דבר הוא כי העמדה, שייצג עו"ד גדעון ויסמן התקבלה. יחד עם זאת, בית המשפט לא קיבל את טענת "החצי השני" (ועוד מספר טענות קטנות יותר). בשורה התחתונה נפסק לטובת השמאי ויסמן סך של כמיליון ₪.

שני הצדדים הגישו ערעורים לבית המשפט המחוזי בתל אביב. שני הערעורים נקבעו לשמיעה בפני ההרכב הנכבד של סגנית הנשיאה, כבוד הש' אסתר קובו, סגנית הנשיאה, כבוד השופטת מיכל רובינשטיין, וכבוד השופטת עפרה צ'רניאק (ע"א 2338/07 וע"א 2594/07). ביום 29.11.10 התקיים דיון בפני ההרכב, וזאת לאחר הגשת כתבי טענות מצד הצדדים בערעור.
בית המשפט לא קיבל, עקרונית, את עמדת מהדרין והמליץ לה להתפשר על "החצי השני" עם ויסמן. בהמלצת ההרכב הוחלט על פשרה, שקיבלה למעשה את מרבית טענות עו"ד גדעון ויסמן ומהדרין התחייבה להוסיף ולשלם סך של 425,000 ₪.   

 

בחזרה לדף תיקים לדוגמא בנושא משפט אזרחי מסחרי >>
© 2012 כל הזכויות שמורות לניסן ויסמן - משרד עורכי דין | משרדים : רחוב ויצמן 2, ת"א, בית אמות השקעות, קומה 17, 64239  
 טל':  03-7700222  |  פקס: 03-7700263 |  gidon@weissman-office.co.il
 
 
 


עיצוב : symbols עיצוב ופרסום פיתוח : אפריקום קידום אתרים