| | | | |
 
   
| | | | |
 


  פרטי המשרד  
טלפון : 03-7700222 
פקס: 03-7700263 
כתובת : ויצמן 2, ת"א- קומה 17

בד"א 101/10

 

עו"ד פלוני נ' ועדת האתיקה של ועד מחוז חיפה- אתיקה מקצועית של עריכת דין / דין משמעתי של עורכי דין / ביטול רישיון עריכת דין-

ועדת האתיקה של ועד מחוז חיפה של לשכת עורכי הדין הגישה בקשה לפי סעיף 47 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 לביטול רישיון עריכת הדין של עו"ד פלוני (כאשר לחילופין ביקשה סעד לפי סעיף 41, ולחילופי חילופין לפי סעיף 75). ברקע של המקרה נדונה הרשעה פלילית של עו"ד פלוני בעניינים הקשורים לקבלת רישיונו כעורך דין.

בית הדין המשמעתי המחוזי של מחוז חיפה הורה בהחלטתו, כי ע"פ סמכותו, בהתאם לסעיף 47 לחוק לשכת עורכי הדין התשכ"א 1961, על ביטול חברותו של המערער לאלתר. בכך קיבל את הסעד הראשון שהתבקש. עו"ד גדעון ויסמן, שלא ייצג את עו"ד פלוני בערכאה של בית הדין המשמעתי המחוזי הגיש ערעור בשמו של עו"ד פלוני לבית הדין המשמעתי הארצי. הטענה המרכזית הייתה, כי ההליך דלמטה היה פגום מעיקרו וכי היה מקום שיבוטל.

סעיף 47 לחוק לשכת עורכי הדין התשכ"א 1961 קובע:

"בית-דין משמעתי מחוזי רשאי לבטל רישומו של חבר הלשכה בפנקס החברים ולבטל חברותו בלשכה, אם הוכח בפניו שהרישום הושג במרמה; על החלטת בית-הדין המשמעתי לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 70".

בית הדין הארצי קיבל את טענת עורך הדין גדעון ויסמן וקבע כי :"צודק בא כוח המערער בטענותיו, כי לבית הדין המשמעתי של ועד מחוז חיפה, לא הייתה סמכות עניינית לקבוע את אשר קבע בהחלטתו, בדבר ביטול חברותו של המערער, עפ"י סעיף 47 לחוק...".

בית הדין הארצי אף קיבל את טענת עורך הדין ויסמן, כי לא ניתן לרפא את הפגם באמצעות אישור בדיעבד, אישור שניתן על ידי הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין.

בנסיבות אלו התקבל הערעור על רכיב זה.

לקריאת תיקים לדוגמא בנושא דין משמעתי >>
© 2012 כל הזכויות שמורות לניסן ויסמן - משרד עורכי דין | משרדים : רחוב ויצמן 2, ת"א, בית אמות השקעות, קומה 17, 64239  
 טל':  03-7700222  |  פקס: 03-7700263 |  gidon@weissman-office.co.il
 
 
 


עיצוב : symbols עיצוב ופרסום פיתוח : אפריקום קידום אתרים