| | | | |
 
   
| | | | |
 


  פרטי המשרד  
טלפון : 03-7700222 
פקס: 03-7700263 
כתובת : ויצמן 2, ת"א- קומה 17

בד"מ 161/09

קובלנה הוגשה על ידי ועד מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין כנגד עו"ד פלונית בבית הדין המשמעתי המחוזי של מחוז תל אביב והמרכז. הקובלנה האשימה את עורכת הדין, כי כאשר ייצגה לקוח בתביעת פיצויים, שלחה יד בכספי הפיקדון שהתקבל מחברת הביטוח לסילק התביעה. עוד הואשמה, כי כאשר מסרה לבסוף ללקוח המחאה אזי היא חזרה ללא כיסוי. בנסיבות אלו הואשמה בשורה של עבירות על הדין המשמעתי. ביתר פירוט מדובר בעבירות של הפרת חובת הנאמנות ומסירות ללקוח על פי סעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו 1986 וסעיף 61(2) לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961, עבירות של עיכוב ושליחת יד בכספי פיקדונות ואי דיווח על פיקדונות על פי סעיפים 40 ו- 42 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו 1986 וסעיף 61(2) לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961, עבירות של אי החזקת כספי פקדונות בחשבון פקדון על פי סעיף 39 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו 1986 וסעיף 61(2) לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961, עבירות של אי שמירת ערכו של פקדון על פי סעיף 41 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו 1986 וסעיף 61(2) לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961 עבירות של מעשים הפוגעים בכבוד המקצוע על פי סעיפים 53 ו- 61(1) לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961 ועבירות של התנהגות שאיננה הולמת את מקצוע עריכת הדין על פי סעיף 61(3) לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961. עו"ד גדעון ויסמן מונה כסנגור של הנאשמת ומייד עם לימוד התיק ובחינת "עברה המשמעתי" של הנאשמת (מבחינת הרשעותיה הקודמות בבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין) התגלה לו, כי הנאשמת כבר נשפטה והורשעה בעבר בגין אותן עובדות בדיוק. עו"ד גדעון ויסמן הגיש בקשה לביטול הקובלנה. בית הדין המשמעתי התבקש להורות על ביטול הקובלנה מהטעם, כי הנאשמת כבר נשפטה והורשעה באותו עניין ממש במסגרת בד"מ אחר משנת 2006.

המסגרת המשפטית הרלוונטית לבקשה הייתה טענת "כבר הורשעתי - כבר זוכיתי". הבקשה הבחינה בין טענה זאת לטענת סיכון כפול. בעניין זה נאמר כבר בעבר על ידי כב' השופט מצא בע"פ 91 / 2998 רוברט מנינג נ' היועץ המשפטי לממשלה מז (1) 573, עמוד 588: "כידוע, ההסדר הנורמאטיווי העיקרי, הנוהג אצלנו (לפי סעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב ב - 1982), איננו של "סיכון כפול", אלא של זיכוי קודם (טענת "כבר זוכיתי") או הרשעה קודמת (טענת "כבר הורשעתי"). בסיסו הרעיוני של הסדר זה הוא קיום מעשה בית-דין, החוסם את דרכה של התביעה בפני הגשת אישום חדש בשל מעשה שכבר היווה נושא להליך שיפוט קודם ואשר הסתיים בהכרעה. יסודו הרעיוני של הסדר זה שונה לחלוטין מיסודו הרעיוני של עקרון הסיכון כפול הנוהג בארצות הברית (השווה: ע"פ 72/60 היועץ המשפטי נ' ג'ועיה ואח', פ"ד יד 1093, דברי השופט (לימים הנשיא) זוסמן בע"מ 1097-1096). אמנם, גם תחולתו בדיננו של עקרון הסיכון הכפול ביחס לנאשם שמשפטו הראשון הופסק ולא הגיע לכלל הכרעה, של הרשעה או של זיכוי, לא הועמדה מעולם בספק. ובתנאי התחולה של עיקרון זה ניתן להצביע גם על קווי דמיון בין שיטתנו לבין שיטת המשפט של ארצות הברית. כך, למשל, גם בשיטתנו (כמו בארצות הברית) היווצרות סיכון כפול בעקבות משפט מופסק מותנית בכך, שההליך המקורי היה תקף, משמע, שקוים בפני ערכאה מוסמכת ועל-פי כתב אישום שהוגש כדין. (ראה ע"פ 250/77 מדינת ישראל נ' קרישינסקי, פ"ד לב (1) 94). תנאי חיוני נוסף בשתי השיטות הוא, שבקשת התביעה לביטול כתב האישום הועלתה לאחר שהנאשם כבר השיב על האישום והועמד בסכנת הרשעה על-פיו".

כאמור בפסק הדין, טענת "כבר הורשעתי" היא טענה המגיעה מעולם "מעשה בית דין", דהיינו מהתובנה הבסיסית, כי לא ניתן לשפוט אדם פעמיים בגין אותו מקרה. יובהר, כי מעולם הדין הפלילי חדרה הטענה לעולם של דין משמעתי.

בית הדין המשמעתי של מחוז תל אביב והמרכז קיבל את הבקשה, באופן שהובילה לביטול הקובלנה וההליך המשמעתי כנגד הנאשמת וזאת עוד בטרם החל ההליך המשמעתי.
© 2012 כל הזכויות שמורות לניסן ויסמן - משרד עורכי דין | משרדים : רחוב ויצמן 2, ת"א, בית אמות השקעות, קומה 17, 64239  
 טל':  03-7700222  |  פקס: 03-7700263 |  gidon@weissman-office.co.il
 
 
 


עיצוב : symbols עיצוב ופרסום פיתוח : אפריקום קידום אתרים